Voda u okruženju oko nas

Voda je osnovna materija koja omogućava život na Zemlji. Postoji na mnogo mesta i u mnogo različitih formi. Najveća količina vode se nalazi u okeanima i polarnim kapama, ali je ima i u oblacima, kiši, rekama, snegu... Na našoj planeti voda neprestano kruži u ciklusima.

Obzirom da je najveći deo vode na zemlji prisutan u tečnom obliku u morima i okeanima nju zovemo "slana voda". Voda u jezerima i rekama se zove analogno prethodnom "slatka voda" što nema nikakve veze sa njenim ukusom. Najveći svetski rezervoar pitke vode je Bajkalsko jezero.

Sve poznate vrste života zavise od vode i bez nje ne mogu da opstanu. Ljudi koriste "vodu za piće", tj. vodu takvog kvaliteta koja odgovara našem organizmu. Sa porastom svetske populacije ovaj prirodni resurs postaje nedovoljan za potrebe ljudi