Muljne pumpe

Koriste se za pumpanje prljave vode koja sadrzi blato i čvrste čestice reda veličine do 8 mm. Mogu se upoterbljavati u građevinarstvu za pumpanje vode iz jama, podruma i kanala. Moguće ih je koristiti za pumpanje vode iz poplavljenih područja za vreme katastrofa. Možemo ih koristiti za pražnenje bazena kao i za natapanje poljoprivrednih površina. Temperatura vode ili sadržaja koji se ispumpava ne sme biti veća od 40° C.


Pedrollo RX

Pogodne su za pumpanje vode koja sadrzi čvrste čestice reda veličine do 10 mm. Preporučuju se za fiksne…

Pogodne su za pumpanje vode koja sadrzi čvrste čestice reda veličine do 10 mm. Preporučuju se za fiksne instalacije kod pumpanja vode iz jama, garaža, podruma i kanala. Moguće ih je koristiti za pumpanje vode iz poplavljenih područja za vreme katastrofa, za pražnenje bazena kao i za natapanje poljuprivrednih površina. Temperatura vode ili sadržaja koji se ispumpava ne sme biti veća od 50° C.

Pedrollo ZDm

Koriste se za pumpanje prljave vode koja sadrzi blato i čvrste čestice reda veličine do 10 mm. Mogu…

Koriste se za pumpanje prljave vode koja sadrzi blato i čvrste čestice reda veličine do 10 mm. Mogu se upoterbljavati u građevinarstvu, za pumpanje vode iz jama, podruma i kanala. Moguće ih je koristiti za pumpanje vode iz poplavljenih područja za vreme katastrofa. Možemo ih koristiti za pražnenje bazena kao i za natapanje poljuprivrednih površina. Temperatura vode ili sadržaja koji se ispumpava ne sme biti veća od 40° C.

Pedrollo VXm

Koriste se za pumpanje prljave vode koja sadrži blato i čvrste čestice reda veličine do 40 mm. Mogu…

Koriste se za pumpanje prljave vode koja sadrži blato i čvrste čestice reda veličine do 40 mm. Mogu se upoterbljavati u građevinarstvu, za pumpanje vode iz jama, podruma i kanala. Moguće ih je koristiti za pumpanje vode iz poplavljenih područja za vreme katastrofa. Možemo ih koristiti za pražnenje bazena kao i za natapanje poljuprivrednih površina. Temperatura vode ili sadržaja koji se ispumpava ne sme biti veća od 40° C.

Pedrollo TOP

Koriste se za pumpanje prljave vode koja sadrzi blato i čvrste čestice reda veličine do 10 mm. Mogu…

Koriste se za pumpanje prljave vode koja sadrzi blato i čvrste čestice reda veličine do 10 mm. Mogu se upoterbljavati u građevinarstvu, za pumpanje vode iz jama, podruma i kanala. Moguće ih je koristiti za pumpanje vode iz poplavljenih područja za vreme katastrofa. Možemo ih koristiti za pražnenje bazena kao i za natapanje poljuprivrednih površina. Temperatura vode ili sadržaja koji se ispumpava ne sme biti veća od 40° C.

Leo XSP

Koriste se za pumpanje prljave vode koja sadrži blato i čvrste čestice reda veličine do 25 mm. Mogu…

Koriste se za pumpanje prljave vode koja sadrži blato i čvrste čestice reda veličine do 25 mm. Mogu se upoterbljavati u građevinarstvu, za pumpanje vode iz jama, podruma i kanala. Moguće ih je koristiti za pumpanje vode iz poplavljenih područja za vreme katastrofa. Možemo ih koristiti za pražnenje bazena kao i za natapanje poljuprivrednih površina. Temperatura vode ili sadržaja koji se ispumpava ne sme biti veća od 40° C.

Pedrollo TOP

Koriste se za pumpanje prljave vode koja sadrzi blato i čvrste čestice reda veličine do 10 mm. Mogu…

Koriste se za pumpanje prljave vode koja sadrzi blato i čvrste čestice reda veličine do 10 mm. Mogu se upoterbljavati u građevinarstvu, za pumpanje vode iz jama, podruma i kanala. Moguće ih je koristiti za pumpanje vode iz poplavljenih područja za vreme katastrofa. Možemo ih koristiti za pražnenje bazena kao i za natapanje poljuprivrednih površina. Temperatura vode ili sadržaja koji se ispumpava ne sme biti veća od 40° C.

Pedrollo TOP

Koriste se za pumpanje prljave vode koja sadrzi blato i čvrste čestice reda veličine do 10 mm. Mogu…

Koriste se za pumpanje prljave vode koja sadrzi blato i čvrste čestice reda veličine do 10 mm. Mogu se upoterbljavati u građevinarstvu, za pumpanje vode iz jama, podruma i kanala. Moguće ih je koristiti za pumpanje vode iz poplavljenih područja za vreme katastrofa. Možemo ih koristiti za pražnenje bazena kao i za natapanje poljuprivrednih površina. Temperatura vode ili sadržaja koji se ispumpava ne sme biti veća od 40° C.

Pedrollo Dm 20

Koriste se za pumpanje prljave vode koja sadrzi blato i čvrste čestice reda veličine do 6 mm. Mogu…

Koriste se za pumpanje prljave vode koja sadrzi blato i čvrste čestice reda veličine do 6 mm. Mogu se upoterbljavati u građevinarstvu, za pumpanje vode iz jama, podruma i kanala. Moguće ih je koristiti za pumpanje vode iz poplavljenih područja za vreme katastrofa. Možemo ih koristiti za pražnenje bazena kao i za natapanje poljuprivrednih površina. Temperatura vode ili sadržaja koji se ispumpava ne sme biti veća od 40° C.