Cenrifugalne pumpe

Cenrifugalne (hidroforske) pumpe namenjene za snabdevanje domaćinstava i vikendica pitkom i potrošnom vodom, kao i za navodnjavanje manjih površina. Mogu da crpe vodu iz bušenih, pobijenih ili kopanih bunara, iz rezervoara, cisterni i otvorenih vodotokova.


Leo AP

Namenjene za snabdevanje domaćinstava i vikendica pitkom i čistom potrošnom vodom, kao i za navodnjavanje…

Namenjene za snabdevanje domaćinstava i vikendica pitkom i čistom potrošnom vodom, kao i za navodnjavanje manjih površina. Mogu da crpe vodu iz bušenih, pobijenih ili kopanih bunara, iz rezervoara, cisterni i otvorenih vodotokova. Dozvoljena temperaura vode u rangu do +60C. Dozvoljena spoljna temperatura do +40C.

Leo ECH

Mogu se primenjivati u domaćinstavima i vikendicama za snabdevanje pitkom i čistom potrošnom vodom,…

Mogu se primenjivati u domaćinstavima i vikendicama za snabdevanje pitkom i čistom potrošnom vodom, za navodnjavanje površina i polivanje bašti. Primenu nalaze i u industriji, gradjevinarstvu, rudarstvu, kao i u velikim centralizovanim sistemima za grejanje i hlađenje. Dozvoljena temperaura vode do +85C. Dozvoljena spoljna temperatura do +40C.

Leo AC

Koriste se za snabdevanje domaćinstava i vikendica pitkom i čistom potrošnom vodom, kao i za navodnjavanje…

Koriste se za snabdevanje domaćinstava i vikendica pitkom i čistom potrošnom vodom, kao i za navodnjavanje manjih površina. Mogu da crpe vodu iz bušenih, pobijenih ili kopanih bunara, iz rezervoara, cisterni i otvorenih vodotokova. Dozvoljena temperaura vode od -10C do +60C. Dozvoljena spoljna temperatura do +40C.

Leo AP

Namenjene za snabdevanje domaćinstava i vikendica pitkom i čistom potrošnom vodom, kao i za navodnjavanje…

Namenjene za snabdevanje domaćinstava i vikendica pitkom i čistom potrošnom vodom, kao i za navodnjavanje manjih površina. Mogu da crpe vodu iz bušenih, pobijenih ili kopanih bunara, iz rezervoara, cisterni i otvorenih vodotokova. Dozvoljena temperaura vode u rangu do +60C. Dozvoljena spoljna temperatura do +40C.

Leo AJ

Koriste se u snabdevanju domaćinstava i vikendica pitkom i čistom potrošnom vodom, kao i za navodnjavanje…

Koriste se u snabdevanju domaćinstava i vikendica pitkom i čistom potrošnom vodom, kao i za navodnjavanje manjih površina. Mogu da crpe vodu iz bušenih, pobijenih ili kopanih bunara, iz rezervoara, cisterni i otvorenih vodotokova. Dozvoljena temperaura vode do +40C. Dozvoljena spoljna temperatura do +40C.

Pedrollo PKm

Cenrifugalne (hidroforske) pumpe namenjene za snabdevanje domaćinstava i vikendica pitkom i čistom potrošnom…

Cenrifugalne (hidroforske) pumpe namenjene za snabdevanje domaćinstava i vikendica pitkom i čistom potrošnom vodom, kao i za navodnjavanje manjih površina. Mogu da crpe vodu iz bušenih, pobijenih ili kopanih bunara, iz rezervoara, cisterni i otvorenih vodotokova. Dozvoljena temperaura vode u rangu od -10C do +60C. Dozvoljena spoljna temperatura do +40C.

Pedrollo CP

Cenrifugalne (hidroforske) pumpe namenjene za snabdevanje domaćinstava i vikendica pitkom i čistom potrošnom…

Cenrifugalne (hidroforske) pumpe namenjene za snabdevanje domaćinstava i vikendica pitkom i čistom potrošnom vodom, kao i za navodnjavanje manjih površina. Mogu da crpe vodu iz bušenih, pobijenih ili kopanih bunara, iz rezervoara, cisterni i otvorenih vodotokova. Dozvoljena temperaura vode od -10C do +60C. Dozvoljena spoljna temperatura do +40C.

Pedrollo JSW

Cenrifugalne (hidroforske) pumpe namenjene za snabdevanje domaćinstava i vikendica pitkom i čistom potrošnom…

Cenrifugalne (hidroforske) pumpe namenjene za snabdevanje domaćinstava i vikendica pitkom i čistom potrošnom vodom, kao i za navodnjavanje manjih površina. Mogu da crpe vodu iz bušenih, pobijenih ili kopanih bunara, iz rezervoara, cisterni i otvorenih vodotokova. Dozvoljena temperaura vode od -10C do +40C. Dozvoljena spoljna temperatura do +40C.

Leo AP

Cenrifugalne (hidroforske) pumpe namenjene za snabdevanje domaćinstava i vikendica pitkom i čistom potrošnom…

Cenrifugalne (hidroforske) pumpe namenjene za snabdevanje domaćinstava i vikendica pitkom i čistom potrošnom vodom, kao i za navodnjavanje manjih površina. Mogu da crpe vodu iz bušenih, pobijenih ili kopanih bunara, iz rezervoara, cisterni i otvorenih vodotokova. Dozvoljena temperaura vode u rangu od -10C do +60C. Dozvoljena spoljna temperatura do +40C.

Pedrollo CPm 25

Namenjene su za snabdevanje domaćinstava i vikendica pitkom i čistom potrošnom vodom, kao i za navodnjavanje…

Namenjene su za snabdevanje domaćinstava i vikendica pitkom i čistom potrošnom vodom, kao i za navodnjavanje manjih površina. Mogu da crpe vodu iz bušenih, pobijenih ili kopanih bunara, iz rezervoara, cisterni i otvorenih vodotokova. Dozvoljena temperaura vode od -10C do +90C. Dozvoljena spoljna temperatura od -10C do +40C.