Elektromotori

Elektromotori za potapajuće pumpe visokog kvaliteta. Karakteriše ih veoma visok maksimalni obrtni moment, mehanička kompaktnost i pouzdanost.


Pentax 4MPE

Elektromotor za hidrauleku potapajuće pumpe visokog kvaliteta. Karakteriše ih veoma visok maksimalni…

Elektromotor za hidrauleku potapajuće pumpe visokog kvaliteta. Karakteriše ih veoma visok maksimalni obrtni moment, mehanička kompaktnost i pouzdanost.

Pentax 4MPE

Elektromotor za hidrauleku potapajuće pumpe visokog kvaliteta. Karakteriše ih veoma visok maksimalni…

Elektromotor za hidrauleku potapajuće pumpe visokog kvaliteta. Karakteriše ih veoma visok maksimalni obrtni moment, mehanička kompaktnost i pouzdanost.

Pentax 4MPE

Elektromotor (trofazni) za hidrauleku potapajuće pumpe visokog kvaliteta. Karakteriše ih veoma visok…

Elektromotor (trofazni) za hidrauleku potapajuće pumpe visokog kvaliteta. Karakteriše ih veoma visok maksimalni obrtni moment, mehanička kompaktnost i pouzdanost.

Pentax 4MPE

Elektromotor za hidrauleku potapajuće pumpe visokog kvaliteta. Karakteriše ih veoma visok maksimalni…

Elektromotor za hidrauleku potapajuće pumpe visokog kvaliteta. Karakteriše ih veoma visok maksimalni obrtni moment, mehanička kompaktnost i pouzdanost.