Great pump

www.greatpumps.com.cn/en/


Great pump 4SD

4SD potapajuće pumpe od 4" pružaju širok spektar performansi zbog čega je lako naći model koji će…

4SD potapajuće pumpe od 4" pružaju širok spektar performansi zbog čega je lako naći model koji će odgovarati upravo Vašim zahtevima. Višestepena centrifugalna pumpa od 4" koja se može postaviti u bušotinu koja nije veća od same pumpe. Zahvaljujući ugrađenoj elektronici veoma su jednostavne za instaliranje i upravljanje. Garantuju pouzdano snabdevanje vodom u svako doba.

Great pump 4SD

4SD potapajuće pumpe od 4" pružaju širok spektar performansi zbog čega je lako naći model koji će…

4SD potapajuće pumpe od 4" pružaju širok spektar performansi zbog čega je lako naći model koji će odgovarati upravo Vašim zahtevima. Višestepena centrifugalna pumpa od 4" koja se može postaviti u bušotinu koja nije veća od same pumpe. Zahvaljujući ugrađenoj elektronici veoma su jednostavne za instaliranje i upravljanje. Garantuju pouzdano snabdevanje vodom u svako doba.