Pedrollo

www.pedrollo.com


Pedrollo RX

Pogodne su za pumpanje vode koja sadrzi čvrste čestice reda veličine do 10 mm. Preporučuju se za fiksne…

Pogodne su za pumpanje vode koja sadrzi čvrste čestice reda veličine do 10 mm. Preporučuju se za fiksne instalacije kod pumpanja vode iz jama, garaža, podruma i kanala. Moguće ih je koristiti za pumpanje vode iz poplavljenih područja za vreme katastrofa, za pražnenje bazena kao i za natapanje poljuprivrednih površina. Temperatura vode ili sadržaja koji se ispumpava ne sme biti veća od 50° C.

Pedrollo 4SR

Potapajuće pumpe se preporučuju za distribuciju čiste vode sa maksimalnim sadržajem peska do 150g/m3.…

Potapajuće pumpe se preporučuju za distribuciju čiste vode sa maksimalnim sadržajem peska do 150g/m3. Koriste se u domaćinstvu, građevinarstvu, industriji za vodosnabdevanje, navodnjavanju, protivpožarnim sistemima..

Pedrollo 4SR

Potapajuće pumpe se preporučuju za distribuciju čiste vode sa maksimalnim sadržajem peska do 150g/m3.…

Potapajuće pumpe se preporučuju za distribuciju čiste vode sa maksimalnim sadržajem peska do 150g/m3. Koriste se u domaćinstvu, građevinarstvu, industriji za vodosnabdevanje, navodnjavanju, protivpožarnim sistemima..

Pedrollo 4SR

Potapajuće pumpe se preporučuju za distribuciju čiste vode sa maksimalnim sadržajem peska do 150g/m3.…

Potapajuće pumpe se preporučuju za distribuciju čiste vode sa maksimalnim sadržajem peska do 150g/m3. Koriste se u domaćinstvu, građevinarstvu, industriji za vodosnabdevanje, navodnjavanju, protivpožarnim sistemima..

Pedrollo 4SR

Potapajuće pumpe se preporučuju za distribuciju čiste vode sa maksimalnim sadržajem peska do 150g/m3.…

Potapajuće pumpe se preporučuju za distribuciju čiste vode sa maksimalnim sadržajem peska do 150g/m3. Koriste se u domaćinstvu, građevinarstvu, industriji za vodosnabdevanje, navodnjavanju, protivpožarnim sistemima..

Pedrollo 4SR

Potapajuće pumpe se preporučuju za distribuciju čiste vode sa maksimalnim sadržajem peska do 150g/m3.…

Potapajuće pumpe se preporučuju za distribuciju čiste vode sa maksimalnim sadržajem peska do 150g/m3. Koriste se u domaćinstvu, građevinarstvu, industriji za vodosnabdevanje, navodnjavanju, protivpožarnim sistemima..

Pedrollo 4BLOCKm

Potapajuće pumpe se preporučuju za distribuciju čiste vode sa maksimalnim sadržajem peska do 150g/m3.…

Potapajuće pumpe se preporučuju za distribuciju čiste vode sa maksimalnim sadržajem peska do 150g/m3. Veoma su efikasne i pouzdane. Pogodne su za korišćenje u domaćinstvu, građevinarstvu, industriji za vodosnabdevanje, navodnjavanju, protivpožarnim sistemima i dr.

NKm 2/4

Koristi se za distribuciju čiste vode sa maksimalnim sadržajem peska do 50g/m3. Veoma su efikasne i…

Koristi se za distribuciju čiste vode sa maksimalnim sadržajem peska do 50g/m3. Veoma su efikasne i pouzdane. Pogodne su za korišćenje u domaćinstvu, građevinarstvu, industriji za vodosnabdevanje, navodnjavanju, protivpožarnim sistemima i dr.

Pedrollo 4SR

Potapajuće pumpe se preporučuju za distribuciju čiste vode sa maksimalnim sadržajem peska do 150g/m3.…

Potapajuće pumpe se preporučuju za distribuciju čiste vode sa maksimalnim sadržajem peska do 150g/m3. Koriste se u domaćinstvu, građevinarstvu, industriji za vodosnabdevanje, navodnjavanju, protivpožarnim sistemima..

Pedrollo EVOLUTION

Konstruisani su za korišćenje sa potapajućim pumpama i pružaju potpunu zaštitu motora pumpe. Štiti…

Konstruisani su za korišćenje sa potapajućim pumpama i pružaju potpunu zaštitu motora pumpe. Štiti motor u sledećim situacijama: - ON-OFF (direct DOL) - Električni udar - Kratak el.spoj - Preopterećenje - Nedostatak faze - Pokretanje na suvo

Pedrollo EVOLUTION

Kontrolni panel konstruisan za korišćenje sa potapajućim pumpama pruža potpunu zaštitu motora pumpe.…

Kontrolni panel konstruisan za korišćenje sa potapajućim pumpama pruža potpunu zaštitu motora pumpe. Evolution MONO predviđen za monofazne motore. Štiti motor u sledećim situacijama: - ON-OFF (direct DOL) - Električni udar - Kratak el.spoj - Preopterećenje - Nedostatak faze - Pokretanje na suvo

Pedrollo PKm

Cenrifugalne (hidroforske) pumpe namenjene za snabdevanje domaćinstava i vikendica pitkom i čistom potrošnom…

Cenrifugalne (hidroforske) pumpe namenjene za snabdevanje domaćinstava i vikendica pitkom i čistom potrošnom vodom, kao i za navodnjavanje manjih površina. Mogu da crpe vodu iz bušenih, pobijenih ili kopanih bunara, iz rezervoara, cisterni i otvorenih vodotokova. Dozvoljena temperaura vode u rangu od -10C do +60C. Dozvoljena spoljna temperatura do +40C.