Leo

www.leopumpe.com


4DWPm 1100S

Koristi se za distribuciju čiste vode sa maksimalnim sadržajem peska do 50g/m3. Veoma su efikasne i…

Koristi se za distribuciju čiste vode sa maksimalnim sadržajem peska do 50g/m3. Veoma su efikasne i pouzdane. Pogodne su za korišćenje u domaćinstvu, građevinarstvu, industriji za vodosnabdevanje, navodnjavanju, protivpožarnim sistemima i dr.

Leo AP

Namenjene za snabdevanje domaćinstava i vikendica pitkom i čistom potrošnom vodom, kao i za navodnjavanje…

Namenjene za snabdevanje domaćinstava i vikendica pitkom i čistom potrošnom vodom, kao i za navodnjavanje manjih površina. Mogu da crpe vodu iz bušenih, pobijenih ili kopanih bunara, iz rezervoara, cisterni i otvorenih vodotokova. Dozvoljena temperaura vode u rangu do +60C. Dozvoljena spoljna temperatura do +40C.

Leo XRS

Koristi se u distribuciji čiste vode sa maksimalnim sadržajem peska do 50g/m3. Veoma su efikasne i pouzdane.…

Koristi se u distribuciji čiste vode sa maksimalnim sadržajem peska do 50g/m3. Veoma su efikasne i pouzdane. Pogodne su za korišćenje u domaćinstvu, građevinarstvu, industriji za vodosnabdevanje, navodnjavanju, protivpožarnim sistemima i dr.

Leo ECH

Mogu se primenjivati u domaćinstavima i vikendicama za snabdevanje pitkom i čistom potrošnom vodom,…

Mogu se primenjivati u domaćinstavima i vikendicama za snabdevanje pitkom i čistom potrošnom vodom, za navodnjavanje površina i polivanje bašti. Primenu nalaze i u industriji, gradjevinarstvu, rudarstvu, kao i u velikim centralizovanim sistemima za grejanje i hlađenje. Dozvoljena temperaura vode do +85C. Dozvoljena spoljna temperatura do +40C.

Leo AC

Koriste se za snabdevanje domaćinstava i vikendica pitkom i čistom potrošnom vodom, kao i za navodnjavanje…

Koriste se za snabdevanje domaćinstava i vikendica pitkom i čistom potrošnom vodom, kao i za navodnjavanje manjih površina. Mogu da crpe vodu iz bušenih, pobijenih ili kopanih bunara, iz rezervoara, cisterni i otvorenih vodotokova. Dozvoljena temperaura vode od -10C do +60C. Dozvoljena spoljna temperatura do +40C.

Leo AP

Namenjene za snabdevanje domaćinstava i vikendica pitkom i čistom potrošnom vodom, kao i za navodnjavanje…

Namenjene za snabdevanje domaćinstava i vikendica pitkom i čistom potrošnom vodom, kao i za navodnjavanje manjih površina. Mogu da crpe vodu iz bušenih, pobijenih ili kopanih bunara, iz rezervoara, cisterni i otvorenih vodotokova. Dozvoljena temperaura vode u rangu do +60C. Dozvoljena spoljna temperatura do +40C.

Leo AJ

Koriste se u snabdevanju domaćinstava i vikendica pitkom i čistom potrošnom vodom, kao i za navodnjavanje…

Koriste se u snabdevanju domaćinstava i vikendica pitkom i čistom potrošnom vodom, kao i za navodnjavanje manjih površina. Mogu da crpe vodu iz bušenih, pobijenih ili kopanih bunara, iz rezervoara, cisterni i otvorenih vodotokova. Dozvoljena temperaura vode do +40C. Dozvoljena spoljna temperatura do +40C.

Leo PS-04A

Električni regulator protoka vode. Povezuje se direktno na pumpu i obezbeđuje željeni pritisak u sistemu…

Električni regulator protoka vode. Povezuje se direktno na pumpu i obezbeđuje željeni pritisak u sistemu bez upotrebe hidroforske boce ili hidropaka.

Leo XRS

Koristi se u distribuciji čiste vode sa maksimalnim sadržajem peska do 50g/m3. Veoma su efikasne i pouzdane.…

Koristi se u distribuciji čiste vode sa maksimalnim sadržajem peska do 50g/m3. Veoma su efikasne i pouzdane. Pogodne su za korišćenje u domaćinstvu, građevinarstvu, industriji za vodosnabdevanje, navodnjavanju, protivpožarnim sistemima i dr.

Leo KXRm

Zaštita od preopterećenja. Štiti motor od pregorevanja.

Zaštita od preopterećenja. Štiti motor od pregorevanja.

Leo KXRm

Zaštita od preopterećenja. Štiti motor od pregorevanja.

Zaštita od preopterećenja. Štiti motor od pregorevanja.

Hidroforska boca

Hidroforske posude imaju široku primenu i ugradnja je moguca u hidroforskim postrojenjima stambenih zgrada,…

Hidroforske posude imaju široku primenu i ugradnja je moguca u hidroforskim postrojenjima stambenih zgrada, individualnih domaćinstava i industrijskih objekata. Kvalitet materijala, savremen tehnološki postupak i na ISO standardu organizovan i kontrolisan proces proizvodnje hidroforskih posuda obezbeđuje visok kvalitet.